FANDOM


Cyd-berchennog GBA Construction a Phwll Bach. Gwr Doreen. Cyn-wr Sylvia. Llystad Barry John Probert.

Priodas a Sylvia Golygu

Yn 1984 y daeth Stan i'r cwm a hynny ar ôl iddo brynu fferm Llwynderi Fawr. Priodas anhapus oedd rhyngddo ef a'i wraig, Sylvia. Roedd Stan yn alcoholic, mewn trafferthion ariannol ac cychywnodd guro'i wraig. Aeth pethau ar chawl wrth i Sylvia gael affêr gyda Wayne Harries a bu bron i Stan ladd Gareth Wyn Harries tra'n yfed a gyrru.

Ar ôl iddo ymosod ar Sylvia â Siswrn aeth pethau i'r pen a chafodd Stan driniaeth i geisio'i wella o'i alcoholiaeth.

Bu'r driniaeth yn llwyddiannus ac roedd Stan yn ddyn newydd. Gyda help dynion fel Herbert Gwyther a Ieuan Griffiths, llwyddodd i gael ei big i mewn ar y Cyngor ac yn fuan roedd Stan yn ddyn o ddylanwad eto.

Bu ganddo ran yn y gwaith o gau Brynawelon ond llwyddodd i wneud yn siwr fod Metron Probert yn iawn drwy gael ty cyngor iddi yn osgystal â swydd.

Ar ei ennill yr oedd Stan eto am hyn pan ddechreuodd Doreen ddangos diddordeb ynddo, ac ym Mai 1989 gwelwyd un o briodasau mwyaf annisgwyl y Cwm - Stan a Doreen.

Roedd Doreen yn ddylanwad da ar Stan ac ar y wyneb, ond roedd Stan yn dal i gadw at ei ffyrdd dirgel, a bu bron â dod i'w ddiwedd wrth geisio defnyddio'i gysylltiadau gyda'r Seiri Rhyddion i ddylanwadu ar ganiatâd cynllunio.

Cafodd ei 'gyfaill' Ieuan Griffthis foddhad mawr yn rhoi'r gyllell yng nghefn Stan, ond codi o'r baw wnaeth Stan unwaith eto.

Wedi cyfnod diflas yn gweithio i'r Cyngor cafodd gyfle i ailafael ym myd busnes a cafodd y gymuned gyfan sioc pan aeth Stan i bartneriaeth gyda Reg Harries a phrynu Pwll Bach. Roedd yn gorweithio ac yn llwgrwobrwyo pan nad oedd gorweithio'n talu.

Bu farw Stan o waedlif ar yr ymennydd yng Ngorffennaf 1994.